Metodologia

Dane prezentowane w serwisie pochodzą z baz danych Ministerstwa Finansów, gdzie samorządy kwartalnie raportują wydatki, dochody oraz zadłużenie. Sprawdź sam

Zostały one uporządkowane zgodnie z klasyfikacją wydatków budżetowych, zdefiniowaną rozporządzeniem Ministra Finansów. Sprawdź sam

Porównania wysokości wydatków zostały przeprowadzone na podstawie przeliczenia wysokości wydatku na jednego mieszkańca w stosunku do porównywalnych jednostek - powiat do powiatu, gmina wiejska do gminy wiejskiej etc. Dane dotyczące populacji w poszczególnych samorządach pochodzą ze statystyk Głównego Urzędu Statystycznego, przeprowadzonych w ramach Narodowego Spisu Powszechnego 2011. Sprawdź sam


Wróć na stronę główną i sprawdź sam!Skontaktuj się z nami

E-MAIL